Panel radionica splitskog Filozofskog fakulteta u Berlinu

Koje mogućnosti studiranja i obrazovanja nudi Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu možete saznati u okviru Panel radionice koju Hrvatska zajednica Berlin organizira 30. travnja u Berlinu.

prilog:/ Filozofski fakultet Split/ Hrvatska zajednica Berlin/ Hrvatski glas Berlin

Filozofski fakultet u Berlinu

Split-Berlin/ Nije baš čest slučaj da obrazovne i kulturne institucije iz Hrvatske pruže ruke suradnje i zanimanja ka udaljenom sjeveroistoku Njemačke, čak k nama do Berlina. Jedan takav primjer, odnosno njegova najava, upravo su pred nama.

Naime, u organizaciji Hrvatske kulturno-umjetničke i sportske zajednice Berlin, u subotu, 30. travnja u 15 sati, na adresi Bergmanstr. 29, 10961 Berlin, održat će se Panel radionica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Kako bismo potaknuli radoznalost i interes naših dragih čitatelja i(li) njihovih/ Vaših mlađih članova obitelji, maturanata, studenata, evo najprije nekoliko informacija o splitskom Filozofskom fakultetu iz pera njegove dekanice izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, izrečenih u Vodiču za buduće studente.

“Filozofski fakultet jedan je od najvećih fakulteta Sveučilišta u Splitu i jedan je od onih akademskih institucija koje su se u hrvatskom visokoobrazovnom prostoru u mnogo čemu istaknule kao prepoznatljiv primjer visokokvalitetne razine nastave, znanstvenog djelovanja i studentskog standarda. U različitim postupcima vrednovanja Filozofski je fakultet u Splitu na međunarodnoj razini prepoznat kao izvrsno organizirana institucija koja sustavno njeguje strateško promišljanje visokog obrazovanja i koja vizionarski pristupa razvijanju novih, tržišno atraktivnih studijskih programa te intenzivno ulaže u unaprjeđenje standarda studiranja. Jedini smo fakultet u ovom dijelu Evrope koji ima preddiplomski sveučilišni studij Psihologije na engleskom jeziku. Prvi smo i koji razvija novi interdisciplinarni diplomski studij na engleskom jeziku u suradnji s Izraelom i drugim partnerskimzemljama. Jedan smo od rijetkih hrvatskih fakulteta koji je svojim studentima osigurao nastavnu bazu u renomiranoj obrazovnoj instituciji u inozemstvu. Filozofski fakultet u Splitu je institucija s raznovrsnim i prepoznatljivim studijskim programima koji po svom ustrojstvui sadržajima prate aktualne znanstvene postulate kao i zahtjeveza usklađivanjem s potrebama javnog i društvenog života. Naši studijski programi osiguravaju sveobuhvatan i sustavan razvoj kompetencija i stjecanje znanja potrebnih za oblikovanje budućih mladih stručnjaka iz područja humanističkih i društvenih, ali i interdisciplinarnih znanosti.”, riječi su dekanice Vickov.

Međunarodna suradnja na Filozofskom fakultetu

Integracija u Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) i Europski istraživački i inovacijski prostor (ERIA) zauzimaju važno mjesto među strateškim ciljevima Republike Hrvatske i Sveučilišta u Splitu, a slijedom toga i Filozofskog fakulteta.

Štoviše, razmjena ideja i interkulturalni dialog u samim su temeljima razvoja humanističkih i društvenih znanosti. Stoga je naš Fakultet otvoren za sve oblike međunarodne suradnje u svim znanstvenim područjima naših dvanaest odsjeka (Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost, Povijest, Povijest umjetnosti, Filozofija, Pedagogija, Rani i predškolski odgoj, Učiteljski studij, Sociologija, Psihologija) i 9 centara (Centar za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja, Centar za savjetovanje studenata, Centar za hrvatske studije u svijetu, Centar za planiranje i razvoj karijera, Centar za integrativnu bioetiku, Centar studia Mediterranea, Centar za komparativne i korejske studije, Centar za lokalnu povijest i rodoslovlje, Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju znanosti ”Berislav Žarnić”).

Međunarodna suradnja odvija se u vidu odlazne i dolazne međunarodne mobilnosti studenata i osoblja (u okviru programa Erasmus, CEEPUS, MSCA i dr.), brojnih međunarodnih konferencija koje se organiziraju na našem Fakultetu te međunarodnih projekata u kojima sudjeluju naši zaposlenici.

Međunarodna mobilnost studenata i osoblja

Filozofski fakultet ima vrlo razgranatu mrežu inozemnih sveučilišta partnera u okviru programa Erasmus+. Temeljem interinstitucionalnih bilateralnih ugovora osigurano je više od 200 (trenutno 226) mjesta za razmjenu studenata sa 78 partnerskih sveučilišta u 22 različite države, a godišnje se realizira sveukupno više od 100 dolaznih i odlaznih mobilnosti studenata i osoblja (više od 130 mobilnosti godišnje u razdoblju prije pandemije).

Fakultet je uključen i u dvije CEEPUS mreže:

  • South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
  • Philosophy and Interdisciplinarity

te u

  • CEEPUS umbrella mrežu
  • Sociology for Societies – Understanding socio-cultural changes in contemporary societies.

Mimo navedenih okvira mobilnosti, Fakultet svaki godine primi i određeni broj izvanmrežnih mobilnosti studenata i osoblja (tzv. CEEPUS Freemoveri, stipendisti temeljem međundržavnih bilateralnih ugovora, Fullbright stipnedisti, DAAD stipendisti itd.

Gostujućim studentima na našem fakultetu ponuđeno je 280 predmeta na stranim jezicima (eng, tal, njem.) od kojih 167 u direktnoj nastavi (zajedno s našim redovnim studentima) i to: 38 predmeta na Odsjeku na engleski jezik i književnost, 52 na odsjeku za talijanski jezik i književnost , 56 na odsjeku za njemački jezik i književnost i 21 na učiteljskom studiju. Preostalih 113 predmeta odnosi se na studije na kojima je radovna nastava na hrvatskom jeziku, ali profesori za gostujuće studente organiziraju konzultativnu nastavu na engleskom, njemačkom, talijanskom ili francuskom jeziku.

Osim toga, naš Centar za hrvatske studije u svijetu organizira tečajeve hrvatskog kao stranog jezika i hrvatskog jezika i kulture za sve gostujuće strane studente na Sveučilištu u Splitu kao i za individualne građane drugih država koji iz različitih razloga žele naučiti hrvatski jezik i upoznati se s hrvatskom kulturom.

Projekti međunarodne suradnje navedeni su ovdje: https://drive.google.com/file/d/15cX1MTNc4oWj_0HlT_svLq2jC43uguQu/view

Centar za hrvatske studije u svijetu (CEHAS) obuhvaća nastavnu i znanstvenoistraživačku djelatnost te ostvaruje međunarodnu suradnju. Nastavna djelatnost CEHAS-a odnosi se na podučavanje hrvatskoga jezika i kulture za strance i sadrži dva programa cjeloživotnog obrazovanja: Hrvatski jezik i kultura za strance (HJKS) i Ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture. Program HJKS svim polaznicima omogućava stjecanje potrebne razine, odnosno stupnja kompetencije (od A1 do C2) u hrvatskom jeziku koji je, dakako važan segment hrvatske kulture. Polaznici uče hrvatski kao strani, drugi ili nasljedni jezik i upoznaju se s hrvatskom kulturom te, u skladu s proklamiranom europskom jezičnom politikom, stječu novi, dodatni jezični i kulturni identitet. Osim nastave na fakultetu, organizira se i terenska nastava s projektnim aktivnostima čiji je cilj neposredno upoznavanje polaznika s bogatom hrvatskom kulturnom baštinom i tradicijom. Komercijalna aktivnost CEHAS-a tiče se provođenja ispita za strance iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma (na svim jezičnom razinama po ZEROJ-u, ovisno o jezičnim, komunikacijskim i pragmatičkim kompetencijama kandidata), i to prema utvrđenom rasporedu za tekuću akademsku godinu. CEHAS nastavlja i s međunarodnom suradnjom s brojnim znanstveno-nastavnim i kulturnim institucijama u svijetu koje promiču hrvatski jezični identitet i hrvatsku kulturu.

Što se tiče međunarodnih projekata, posebno se intenzivirala suradnja u sklopu projekta SEA-EU, europske alijanse čija je članica i naše Sveučilište. Među ostalim aktivnostima, projekt se oslanja na temeljne postulate europske jezične politike koja potiče učenje svih službenih jezika Europske unije pa su organizirani i online-tečajevi službenih jezika članica alijanse SEA-EU, dakle i CEHAS je organizirao intenzivne tečajeve hrvatskog jezika i kulture za studente i nastavnike drugih sveučilišta Međunarodna suradnja ostvaruje se i kao akademska mobilnost nastavnika u svrhu podučavanja i osposobljavanja na inozemnim sveučilištima, posebno na odsjecima za slavistiku/kroatistiku i lingvistiku.

Što se pak tiče znanstveno-istraživačkih aktivnosti u CEHAS-u, osim sudjelovanja u znanstvenim projektima, one obuhvaćaju i izlaganja i pozvana plenarna predavanja nastavnika na različitim međunarodnim znanstvenim skupovima, čime dodatno i značajno pridonose vidljivosti i CEHAS-a i Fakulteta i Sveučilišta na međunarodnom planu. Također se organiziraju i gostujuća predavanja inozemnih nastavnika, naših bliskih suradnika, kao i predstavljanja novih publikacija (knjiga, zbornika, udžbenika). O svojim aktivnostima nastavnici i voditeljica pišu za Universitas i portal našeg Sveučilišta te i na taj način otvaraju Centar za hrvatske studije u svijetu široj znanstvenoj zajednici, a sam CEHAS učvršćuje svoju poziciju prepoznatljive i relevantne fakultetske i sveučilišne ustrojbene jedinice.

Ako je sve navedeno probudilo Vašu znatiželju o tome što se to i kako izučava i podučava na Filozofskom fakultetu u Splitu i kakve se mogućnosti u tom smislu pružaju nama (nikad nije kasno!) i našim mladima iz Berlina, informirajte se detaljnije (i povedite i Vaše za studij i obrazovanje stasale potomke) u okviru Panel radionice, u subotu 30. travnja u 15 sati na adresi Bergmanstr. 29, 10961 Berlin.

Filozofski fakultet u Berlinu