Berlin

Stolno-teniska sekcija

Svi koji imaju interesa za stolno tenisku sekciju mogu se prijaviti na tel br: 030 693 22 05